Chuyển giao quyền thu phí Trạm Hoàng Mai và Trạm Bãi Cháy

 
 

Theo đó, tại gói thầu số 1, trên QL1A (là trạm thu phí Hoàng Mai tại Km 393+400 tại tỉnh Nghệ An) có giá khởi điểm 173 tỷ đồng; Gói thầu này có 8 doanh nghiệp tham gia đấu thầu, trong đó, doanh nghiệp. trả thầu cao nhất là Công ty cổ phần An Sinh với mức bỏ thầu là 225 tỷ đồng (vượt mức khởi điểm 42 tỷ đồng)
news

Tiếp đến là gói thầu số 3, (là trạm thu phí Bãi Cháy, nằm trên QL18 tại Km 114+700, thuộc tỉnh Quảng Ninh), có giá khởi điểm 228 tỷ đồng; Gói thầu này đã có tới 12 doanh nghiệp đấu thầu. Hiện tại, Công ty cổ phần An Sinh trả thầu với giá cao nhất là 332 tỷ đồng (vượt mức khởi điểm tới 104 tỷ đồng).   

Sau thời gian thương thảo và Ngày 27.11.2009 Công ty Cổ phần An Sinh chính thức ký hợp đồng chuyển giao quyền thu phí đường bộ có thời hạn 05 năm tại Trạm thu phí Bãi Cháy, Km 114+700, Quốc lộ 18 Quảng Ninh và Trạm thu phí Hoàng Mai, Km 393+400, Quốc lộ 1A Tỉnh Nghệ An. 

0h00 Ngày 1 tháng 1 năm 2010 Công ty Cổ phần An Sinh chính thức được chuyển giao thu phí hai Trạm nói trên. Chủ tịch HĐQT Hoàng Quyết Tiến đã đích thân thu phí chiếc xe đầu tiên qua Trạm mở đầu cho 05 năm thu phí tại hai Trạm hứa hẹn nhiều thành công.