Định hướng phát triển

ASICO đã đạt được nhiều thành công và đang phát triển ngày càng lớn mạnh. Trong giai đoạn sắp tới, ASICO sẽ tập trung mọi nguồn lực, phát huy những tiềm năng sẵn có đẩy mạnh hoạt động trên phạm vi cả nước và vươn tới thị trường quốc tế.

Mô hình đa ngành có tính chuyên nghiệp là sự lựa chọn và định hướng xây dựng của ASICO. Theo tiến trình phát triển ASICO sẽ hình thành các tổ chức thành viên chuyên nghiệp và được đại chúng hóa tại từng thời điểm thích hợp. Trước mắt ASICO tập trung đầu tư vào các dự án:

Năng lượng tái tạo Bất động sản sinh thái inf
Năng lượng tái tạo    Bất động sản sinh thái         Đầu tư xây dựng các dự án hạ tầng, giao thông