Trạm trộn Hoành Bồ- Quảng Ninh

Địa điểm xây dựng: Hoành Bồ Quảng Ninh
Thời gian thực hiện: 2005 - 2013
Mô tả sơ lược: Sản xuất bê tông xi măng