Thi công xây dựng bể bơi khách sạn Hanvet

Địa điểm xây dựng: Quận Đồ Sơn, Hải Phòng
Thời gian thực hiện: 2014 - 2014
Mô tả sơ lược: Thi công xây dựng bể bơi của khách sạn Hanvet - khu du lịch Đồ Sơn Hải Phòng
Giá trị thực hiện: 914,311,092 VNĐ