Khu dân cư, du lịch và sinh thái Phú Quý

Địa điểm xây dựng: Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Thời gian thực hiện: 2005 - 2007
Chủ đầu tư: Hệ thống đường giao thông, vỉa hè; Hệ thống thoát nước mưa; Hệ thống thoát nước thải sinh hoạt; Hệ thống cấp nước; Hệ thống điện chiếu sáng; Kè lấn biển, kè hồ…
Giá trị thực hiện: 93,747,714,000 VNĐ