Hệ thống cấp nước tại quận 12 & quận Gò Vấp, HCM

Địa điểm xây dựng: Thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian thực hiện: 2004 - 2005
Mô tả sơ lược: Lắp đặt hệ thống cấp nước
Giá trị thực hiện: 8,420,000,000 VNĐ