Đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Địa điểm xây dựng: Tỉnh Yên Bái
Thời gian thực hiện: 2010 - 2012
Mô tả sơ lược: Công tác đất và thoát nước đoạn 1-3 và 2-4
Giá trị thực hiện: 209,138,532,900 VNĐ