Dự án Sapa Ecolodge Resort

Địa điểm xây dựng: Tỉnh Lào Cai
Mô tả sơ lược: Đầu tư