Khu công nghiệp Hà Bình Phương

Địa điểm xây dựng: Thường Tín - Hà Tây
Thời gian thực hiện: 2007 - 2008
Mô tả sơ lược: San nền mặt bằng đạt K=0.92
Giá trị thực hiện: 59,477,000,000 VNĐ